O nama

Tvrtka “PESTIC” d.o.o. Kraljevica osnovana je 1994.godine , a osnovna djelatnost tvrtke je provođenje mjera sanitarne zaštite odnosno mjera dezinfekcije (suzbijanje štetnih mikroorganizama), dezinsekcije (suzbijanje štetnih insekata), deratizacije (suzbijanje štetnih glodavaca) koje čine opće mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti.

Tvrtka pruža kompletne stručne usluge sanitarne zaštite, počevši od izrade obvezatnog Plana i programa mjera, provedbe, edukacije zaposlenih i monitoringa, odnosno u potpunosti provodi obvezatne DDD mjere na način određen Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN RH br. 35/07) za što posjeduje rješenje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

U poslovanje smo uveli i nove srodne djelatnosti kao što su:

 • dezodoracija (uklanjanje neugodnih i nepoželjnih mirisa)
 • mikrobiološko uzorkovanje - utvrđvanje prisustva mikrorganizama na površinama, priboru i u uzorcima namirnica
 • snabdijevanje sredstvima za dezinfekciju i čišćenje poznatih domaćih proizvođača čiji smo distributeri
 • zaštita od ptica
 • odbijanje zmija i ptica štetočina
 • čišćenje ekstremnih zaprljanja

Naš stručni tim, također stoji Vam na raspolaganju pri planiranju i uspješnom provođenju sustava kvalitete hrane (HACCP) u domeni djelatnosti tvrtke.

Htjeli bi napomenuti da se osnivač i direktor firme, g-din. Emil Kučan ovim poslom bavi preko 25 godina, te je svojim iskustvom, znanjem i prihvaćanjem moderne tehnologije podigao kvalitetu usluga te priskrbio tvrtki Pestic mnogobrojne zadovoljne klijente.

Tvrtka Pestic je redovna članica Hrvatske Udruge za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju te aktivni član Grupacije za DDD pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Redovito se obavlja stručno usavršavanje i edukacija zaposlenih putem literature i pohađanjem Radionica DDD-a i tečaja toksikologije.

Sve usluge izvršava tim stručnjaka kojeg čine mladi i obrazovani ljudi sa završenom VSS (medicinskim fakultetom), kao i odgovarajućim srednjoškolskim obrazovanjem (sanitarni tehničari). U svojem timu imamo i stručnu osobu zaštite na radu.

Pestic djeluje u vlastitom poslovnom prostoru, posjedujući skladište koje zadovoljava sve uvjete Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe koje se bave uporabom otrova (NN 35/07).

Raspolažemo namjenskim vozilima od kojih je jedan kamion sa atomizerom namjenjen tretiranju vanjskih površina u svrhu dezinsekcije (suzbijanje komaraca i muha).Posjedujemo adekvatnu i modernu opremu te sredstva osobne zaštite.

Imamo dovoljno terenskih ekipa koje su vrlo mobilne zahvaljujući novim vozilima, te smo u mogućnosti prilagoditi se vremenu poslovanja naših korisnika 24 sata dnevno na svim lokacijama. Naše stručno osoblje na raspolaganju je ne samo radnim danom već i za vrijeme vikenda i blagdana.

Na početku našeg djelovanja krug korisnika naših usluga prostirao se na području Primorsko goranske i Istarske županije, danas se možemo pohvaliti uspješnom poslovnom suradnjom sa nizom općina i gradova, tvrtki i ustanova iz državnog sustava kao i onih u privatnom vlasništvu na području cijele Republike Hrvatske.

Pri radu isključivo koristimo sredstva koja zadovoljavaju visoke standarde očuvanja okoliša i koje preporučuju nadležna Ministarstva Republike Hrvatske.

OSNOVNI PODACI

 • PESTIC društvo za pružanje usluga sanitarne zaštite d.o.o.
 • PESTIC d.o.o.
 • OIB: 47035026904
 • Sjedište: Banj 27, 51262 Kraljevica, Hrvatska
 • Upisan u registar Trgovačkog suda u Rijeci
 • MBS: 040022555
 • Temeljni kapital 18.000,00 uplaćen u cijelosti
 • Član uprave društva: Emil Kučan
 • Žiro račun: 2360000-1101226436 otvoren kod Zagrebačka banka d.d. , Paromlinska 2, 10 000 Zagreb